Lite om klimatskeptiker och alternativa förklaringar till jordens uppvärmning.

Det finns ju en liten del forskare och lekmän som anser att det finns alternativa förklaringar (och alltså inte växthusgaserna) till jordens uppvärmning. Igår rapporterade bl.a SR P4 Sörmland och SVT att en regionpolitiker (Bertil Malmberg i Sörmland) hade lagt fram en motion om att Sörmland skulle ändra sitt hållbarhetsprogram. De citerar honom säga att ”det är infantilt och ovetenskapligt att skylla klimatförändringarna på koldioxiden”.

Det kan vara bra att ha lite fakta i bakfickan när man stöter på sådana här åsikter eller personer. Här länkar vi därför till ett klipp som på ett supertydligt sätt visar jordens uppvärmning och kopplar den till de vanligaste alternativa förklaringarna om vad uppvärmningen beror på, jämfört med växthusgasförklaringen. Statistiken kommer från NASA och grafiken från Bloomberg. Vad beror klimatförändringarna på?